Достапна на овие јазици
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"Just finished reading the thing. Fantastic. Great work. Congratulations."
Hans-Hermann Hoppe, author of 'Democracy: The God That Failed'

Идни планови

We still have many ambitions that we want to realize with our book.
Политичарите секогаш го имаат истото решение: дајте ни повеќе власт и повеќе пари и ние ќе ги решиме сите проблеми.

If you want to help please send us an email.