Достапна на овие јазици
English edition Dutch edition German edition Polish edition Italian edition Brazilian edition French edition Serbian edition Swedish edition Indonesian edition Ukrainian edition Spanish edition Albanian edition Hungarian edition Macedonian edition Slovenian edition Chinese edition Russian edition Finnish edition Slovak edition
"This book has massive explanatory power. It can liberate your mind."
Jeffrey Tucker, executive editor of Laissez Faire Books

Содржина

Прочитајте го предговорот кон второто издание Вовед - Демократијата – последното табу
"Најдобар аргумент против демократијата е петминутен искрен разговор со еден просечен гласач."

Винстон Черчил
I - МИТОВИ ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА
Главната мотивација на политичарите во демократијата е самите финансиски да се обезбедат и да бидат повторно избрани. Според тоа, нивното видно поле е ограничено само до следните избори.
II - КРИЗА НА ДЕМОКРАТИЈАТА III - КОН НОВИОТ ПОЛИТИЧКИ ИДЕАЛ Поговор - Либертаријанизмот и демократијата

Цитати за демократијата

Препорачани извори на интернет и литература